Rehberlik
Bilişsel yeteneklerin temelini oluşturan planlama, dikkat, eşzamanlı ve ardıl bilişsel ölçeklerinin değerlendirilmesi sonucunda, öğrenmede güçlü ve zayıf olunan alanların tespiti, anlamlandırılması ve değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Uygulama sonucunda elde edilen verilerle bir rapor hazırlanmaktadır. Hazırlanan bu rapor, öğrencilerin strateji kullanma, dikkati uzun süre devam ettirme, verilerle fikir bütünlüğü oluşturma, uzlamsal bilgilerle işlem yapma ve ardışık uyaranları anlama gibi bilişsel yetenekleri ile ilgili ayrıntılı bilgi sunmaktadır.

placeholder